رفتار مردم هنگام پیدا کردن یک کیف پول

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت_گروه روانشناسی: نتایج پژوهشی جالب نشان می‌دهد که بیشتر مردم، کیف پول پیداشده را بازمی‌گردانند و مردم برخی از کشورها امانت‌دارتر از دیگران هستند. امانت‌داری یکی از صفات ارزشمند جوامع انسانی محسوب می‌شود. بسیاری از ما بر این باوریم که چنین خصوصیتی کمیاب است و اینکه بدانیم آیا […]