آموزش اصول و مبنانی واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

آموزش اصول و مبنانی واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت کارگاه آموزش اصول و مبانی واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه، با رويكرد كاملا علمي و عملي براي توانمند سازي دانشجويان و علاقه مندان ، توسط اساتيد برجسته پرديس فناوري كيش برگزار مي گردد.   ثبت نام […]