گزارش برگزاری دوره اصول انبارداری

پردیس فناوری کیش _طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_دپارتمان فنی و مهندسی : دوره اصول انبارداری و فرآیند ورود و خروج کالا در تاریخ 8 آبان ماه لغایت 20 آبان ماه ۱۳۹۹ با حضور شرکت کنندگان شرکت هلیدینگ توکلی به صورت آنلاین همزمان توسط پردیس فناوری کیش (کیش تک) در سه بخش از ساعت ۹:۰۰ الی 13:۳۰ برگزار گردید.