کلان داده ( Big Data ) در سازمان (قسمت اول)

مفهوم کلان داده که به حجم بسیار زیاد داده ها اطلاق می گردد، مفهومی سه بعدی است که علاوه بر بعد حجم گسترده داده ، تنوع و سرعت بالای تولید داده را هم در خود پنهان نموده است