کلاسهای تقویتی مقطع دبیرستان

پردیس فناوری کیش _طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_دپارتمان آموزش : کلاسهای نکته و تقویتی فیزیک و شیمی مقطع دبیرستان مزایای کلاس های کیش تک : اساتید مجرب و دانشگاهی  آنلاین همزمان (به علاوه فیلم های ضبط  شده اموزشی و پشتیبانی) و آنلاین غیر همزمان (فیلمهای آموزشی) برگزاری کلاس های خصوصی با رعایت پروتکل های […]