۱۰ ویژگی یک شریک کاری خوب در هر کسب و کار

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه کسب وکار ایرانیان: انتخاب شریک کاری مناسب و درست در کسب و کار  بسیار حیاتی است. اگر شخص نادرستی را انتخاب کنید، شرکت‌تان ممکن است پیش از آنکه مهلت پیشرفت پیدا کند، شکست بخورد. از طرف دیگر، اگر بتوانید کسی را پیدا کنید که با تجربه است […]