بیشتر بخوانید

سیستم مدیریت ادعا در پروژه های ایران

سیستم مدیریت ادعا در پروژه های ایران پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_دپارتمان مدیریت : در مقاله :”آنالیز تاخیرات و ادعا و نحوه تهیه لایحه ادعا )” در خصوص اهمیت آنالیز تاخیرات و ادعا و نحوه تهیه لایحه ادعا (لایحه Claim)، توضیحات جامعی ارائه گردید. اما در این مقاله قصد دارم، سیستم مدیریت […]

بیشتر بخوانید

نکات مهم در ادعا و مدیریت ادعای پروژه

یکی از مهمترین مشکلات در انواع پروژه ها، چه پروژه های کوچک و چه پروژه های بزرگ، موضوع مدیریت ادعا است که با دلایل متفاوتی در پروژه ها و قراردادهای اجرایی از سوی یکی از ذی نفعان پروژه (کارفرما، پیمانکار، مشاور، پیمانکار دست دوم و …) در قالب (جریمه یا جبران) و یا بخشش تاخیرات زمانی و همچنین جبران هزینه های ادعا و یا هر دو، با ادله واهی یا مستدل بیان می شود.