حذف برخی پیامرسان ها از گردونه حمایت

با اجرای قانون مسدودسازی تلگرام، هفت پیام‌رسان داخلی از جمله سروش، گپ، آی‌گپ، بله، ایتا، بیسفون پلاس وویسپی مورد حمایت دستگاه‌های مسئول قرار گرفتند تا نیاز مردم به اپلیکیشن پیام‌رسان را برطرف کنند.