روز پزشک مبارک

پردیس فناوری کیش زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک را خدمت تمامی پزشکان دلسوز و زحمتکش تبریک عرض می نماید .