بیشتر بخوانید

وبینار تخصصی استفاده از پروبیوتیکها در تکثیر میگو

با همکاری موسسه علوم تحقیقات شیلاتی کشور، انجمن پروبیوتیک ایران، اداره کل شیلات هرمزگان، انجمن صنفی تکثیر و پرورش میگو سیستان و بلوچستان، شرکت شیل آبزی گلستان و اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران وبینار تخصصی مزایا و ضرورت های استفاده از پروبیوتیک شرکت تکژن زیست از ساعت 10 تا 12 روز چهارشنبه 1400,02,29 به صورت غیرحضوری (آنلاین همزمان) برگزار می گردد.