گزارش وبینار تخصصی پروبیوتیکها در تکثیر میگو

در وبینار تخصصی استفاده از پروبیوتیک در تکثیر و پرورش میگو که به صورت رایگان در سامانه ملی رهیاران به صورت آنلاین همزمان در روز چهارشنبه 1400/02/29 از ساعت 10:00 لغایت 13:00 برگزار شد.