مفهوم بورس اوراق بهادار

پردیس فناوری کیش _ طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_ گروه رشته های مدیریت بازار بورس مکانی است که درآن سهام شرکتهای گوناگون تولیدی خدماتی و سرمایه گذاری داد و ستد می شود. مردم به بازاربورس بازارسهام هم می گویند. اما نام رسمی و قانونی آن “بورس اوراق بهادار” می باشد.” که منظوراز اوراق […]