بیشتر بخوانید

گزارش برگزاری کارگاه “اصول برگزاری نمایشگاه ها”

با درخواست و همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان در روز یکشنبه به تاریخ 1400/05/10 از ساعت 9 الی 17 توسط پردیس فناوری کیش (کیش تک) با مشارکت شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی بندر عباس 1 و 2، بستک ، تیاب ، بندرخمیر ، خلیج فارس ، رودان ، زرین دشت ، […]

بیشتر بخوانید

کارگاه رایگان اصول برگزاری نمایشگاه ها

کیش تک با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان برگزار می نماید :  کارگاه ” اصول برگزاری نمایشگاه ها “ نمایشگاهها از مهمترین و مؤثرترین ابزارهای بازاریابی در دنیای امروز تجارت محسوب می شوند، علیرغم وجود روشها و متدهای علمی بازاریابی، وعلیرغم وجود هزینه های بالای حضور در نمایشگاه، یکی از روشهایی که همچنان […]