کارگاه آموزشی نرم افزار PDMS و مدلسازی پایپینگ

کارگاه آموزشی نرم افزار PDMS و مدلسازی پایپینگ در کشور ما ایران هر ساله ده ها پروژه ی متنوع در عرصه ی نفت و گاز و پتروشیمی توسط شرکتهای خارجی و داخلی، طراحی، مهندسی و اجرا میشود. با وجود تجربیات گرانبهای مهندسین و پیمانکاران این عرصه، عدم مستند سازی و طراحی های اولیه ی دقیق […]