روز بزرگداشت نظامی گنجوی

 (21 اسفند) سالروز بزرگداشت نظامی گنجوی، شاعر بزرگ ایرانی است.  حکیم ابومحمد الیاس معروف به نظامی گنجوی شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری (دوازدهم میلادی) است. مورخین با استناد به اشعار و آثار به یادگار مانده از وی، تولد او را بین سالهای 530 تا 540 (1145- 1135 میلادی) تخمین زده اند. نظامی در […]