مسابقه کتابخوانی دفاع و جنگ نرم در پرتو نهج البلاغه

مسابقه کتابخوانی دفاع و جنگ نرم در پرتو نهج البلاغه - پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه امور فرهنگی - به مناسبت میلاد خجسته حضرت امام علی