میز گرد کارشناسی دستاورد جام جهانی

میزگرد کارشناسی دستاورد جام جهانی به گزارش پایگاه خبری آی‌تی‌فوتبال ، خانه فوتبال با همکاری باشگاه شاهین پارس و پردیس‌فناوری‌کیش برگزار می‌کند .