کارگاه اصول مکاتبات اداری و بازرگانی

کارگاه اصول مکاتبات اداری و بازرگانی پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه مدیریت کسب و کار : کارگاه اصول مکاتبات اداری و بازرگانی ، با رويكرد كاملا علمي و عملي براي توانمند سازي دانشجويان و علاقه مندان ، توسط اساتيد برجسته پرديس فناوري كيش برگزار مي گردد.   ثبت نام : www.portal.kishtech.ir   […]