موتورهای آسنکرون تک فاز

توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد موتورهای آسنکرون تک فاز آشنایی اولیه با موتورهای آسنکرون تک فاز آشنایی با ساختمان موتورهای آسنکرون تک فاز و کاربرد آنها گروه دیگری از موتورهای آسنکرون، موتورهای تک فاز می باشند. که با برق AC تک فاز کار می کنند. این موتورها عموما در توان های پایین (در حد […]