روز آموزش از راه دور

دیگه مهم نیست کجای جهانید با سرویس ها و ابزار مختلف آموزش مجازی و Adobe Connect و ... میتونید دانش های مختلف رو در کمترین زمان و هزینه بدست بیارید...