ترجمه کتاب دفاع و جنگ نرم در پرتو نهج البلاغه

معرفی ترجمه کتاب مفاهیم دفاع و جنگ نرم در پرتو نهج البلاغه (کتاب اول) عنوان اصلی این ترجمه : Defensive concepts and software in the light of nahj al-balaghah (first book) نویسنده اصلی این کتاب دکتر داود رمضانی و ترجمه انگلیسی آن توسط خانم زهرا محمدی و سارا احمدی می باشند . این کتاب در […]