مسئولیت کیفری و تقسیم موانع مسئولیت کیفری

            پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت_گروه حقوق مسئولیت کیفری یک حقوقدان در مورد علل و عوامل موجهه جرم اظهار کرد: عوامل موجهه جرم، به شرایطی عینی اطلاق می‌شود که به عمل مجرمانه، صورتی موجه داده یا آن را مباح سازد. مرتضی ناجی ادامه داد: در مقابل علل موجهه […]