شیوه همکاری مدرسان با روش آنلاین رهیاران

با توجه به آغاز فعالیت گسترده سامانه آموزش مجازی رهیاران در پردیس فناوری کیش و استقبال کم نظیر عموم مردم و صنایع