مضرات مازوت برای سلامتی چیست؟

پردیس فناوری کیش- طرح ملی مشاوره-متخصصین صنعت ومدیریت- گروه محیط زیست مضرات مازوت برای سلامتی چیست؟ مازوت یک گازی سمی است و برای سلامتی مضر است. تولید مقدار زیاد این گاز باعث ایجاد بوی بد در محیط خواهد شد.اگر در معرض مواد شیمیایی خطرناک  مانند نفت کوره هستید عوامل مختلفی عوارض و شدت آن را […]