بیشتر بخوانید

گزارش برگزاری سومین دوره طراحی تمرین فوتبال

یکی از مهمترین فاکتورهای مربیگری در فوتبال مدرن، نحوه برنامه ریزی جلسات تمرین، تهیه طرح درس و بطور کلی اصول طراحی تمرین بر اساس شاخص‌های هر گروه سنی می‌باشد. مربیان با استفاده از این امر مهم می‌توانند در هر سطحی که فعالیت می‌کنند چه در بخش آموزشی مدارس فوتبال و چه در لیگهای حرفه‌ای، توانایی‌ها و مهارتهای بازیکنان خود را ارتقا داده و آماده رقابت کنند.

بیشتر بخوانید

دومین دوره حرفه ای طراحی تمرین

در این دوره شما می آموزید که این برنامه ریزی به چه شکلی انجام می شود و تمرینات خود را در هرجلسه براساس سن مورد نظر چگونه طراحی می نمایید تا به هدف مورد نظر خود به بهترین شکل ممکن دست پیدا کنید و در نهایت مهندسی کامل را در بازی پیاده کنید.