مدارات فلیپ فلاپ

توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد مدارات فلیپ فلاپ آشنایی اولیه با مدارات فلیپ فلاپ مقدمه فلیپ فلاپ ها عناصر ذخیره ساز در مدار های ترتیبی می باشند. در اصل فلیپ فلاپ یک وسیله ذخیره سازی باینری بوده و قادر است یک بیت از اطلاعات را در خود ذخیره کند. یک مدار ترتیبی در صورت […]