کارگاه آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

کارگاه آموزش آنلاین مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی (کیش تک) فهرست مطالب : 1- اهمیت و کارکردهای مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی 2- مفاهیم پایه ای حسابداری 3- تبیین و تشریح صورت های مالی مانند ترازنامه سود و زیان و … 4- ریاضیات مالی و بررسی تورم و نرخ بهره و استهلاک و مالیات […]