جذابترین نقطه غواصی در دنیا کجاست؟

سکوهای نفتی، یکی از بهترین نقاط غواصی دنیا به نقل از پردیس فناوری کیش :سکوهای نفتی، یکی از بهترین نقاط غواصی در دنیا به حساب می‌آیند و وقتی این سکوها از رده خارج می‌شوند، بهترین گزینه، تبدیل آنها به تپه‌های دریایی است. سکوهای نفتی شاید منظره جالبی نداشته باشند، اما در زیر آب با تصویر […]