خطای دید می‌تواند باعث تأخیر در عملکرد مغز شود.

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت_گروه پزشکی: پژوهشگران دریافته‌اند انسان‌ها و میمون‌ها از بخش یکسانی از مغز خود برای پردازش حرکت واقعی و خیالی استفاده می‌کنند؛ هرچند پردازش خطای دید با ۱۵ میلی‌ثانیه تأخیر همراه است. «خطای دید پینا برلستاف» (Pinna-Brelstaff illusion) شامل حلقه‌های متمرکز اشکال با سایه‌های معکوس است که بسیار سرگرم‌کننده به‌نظر می‌رسند. […]