حلقه گمشده فوتبال‌لیگ‌برترما

بدون تردید نقش‌آنالیزور در تیم‌های بزرگ بسیار مؤثر و پررنگ است و در حال حاضر باشگاه‌های‌حرفه‌ای از تیم‌های‌آنالیز بسیار قوی بهره‌مند هستند تا در زمین و پیش از آغاز بازی یک گام جلو باشند. اگر فوتبال لیگ‌های‌اروپایی را دنبال کرده باشید، متوجه می‌شوید که آنالیزورها چگونه به مربی‌تیم کمک می‌کنند تا بتواند با استفاده از داده‌های آنها نتیجه‌بازی را به سود خود تغییر دهد.