کارگاه استاندارد تجدیدپذیر خورشیدی دانشگاه تهران

کارگاه استاندارد سیستم های تجدید پذیر خورشیدی دانشگاه تهران زمان: 09:00 الی 17:00 تاریخ: 1400/07/17 1400/07/18 برای ثبت نام وارد لینک زیر شوید https://fnst.ut.ac.ir با صدور مدرک معتبر دانشگاه تهران تخفیف ویژه دانشجویی تخفيف ثبت نام گروهي سرفصل کارگاه:  مفاهیم پایه ای انرژی خورشیدی سیستم برق خورشیدی و اجزای آن تابش نور خورشید در انرژی خورشیدی فوتوولتاییک و ساختار سلول […]