درگاه ارائه خدمات قضایی

درگاه ارائه خدمات قضایی   به گزارش گروه خدمات عمومی و حقوقی پردیس فناوری کیش، به اطلاع می رساند یکی از  روش  های ایجادو توسعه خدمات عدالت محور در سطح عموم جامعه ارئه خدمات دولت الکترونیک است خدمات الکترونیک قضایی توسط قوه قضاییه ایجاد و راه اندازی شده است و این درگاه توانسته است در […]