بیشتر بخوانید

چطور تدریس انلاین داشته باشیم

چطور تدریس انلاین داشته باشیم پردیس فناوری کیش -طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت-گروه اموزش آموزش آنلاین چیست؟ یادگیری برنامه ریزی شده ای است که در آن معمولاً یادگیری و آموزش در محیط های جدا از هم صورت می گیرند. به همین دلیل آموزش آنلاین، به تکنولوژی های ارتباطی و نهادی برای طراحی و برنامه ریزی آموزش […]