طبقات وراث و سهم هر یک از آنها از ارثیه متوفی

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه حقوق بعد از فوت هر شخص، یکی از مسایل حقوقی که بازماندگان را درگیر می‌کند، مقوله تقسیم ارث یا ماترک (ترکه) است. در جریان تقسیم ارث، تعیین افرادی که می‌توانند از ماترک متوفی ارث سهمی داشته باشند بسیار مهم است و باید تعیین شود که چه کسانی […]