هجوم میلیونرها برای سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها

deVere نشان می‌دهد حدود ۸۲ درصد از مشتریان آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها با مشاوران مالی مشورت کرده‌اند.