همه چیز درمورد مهندسی منابع طبیعی

بعد از این که جنگل‌ها در حال نابودی بودند، آب تمامی رودخانه‌ها مسوم شد و تمامی ماهی‌ها به دلیل صید بی رویه رو به انقراض رفتند. انسان‌ها تصمیم گرفتند تا راهی برای مقابله با نابودی منابع طبیعی زمین پیدا کنند. در نهایت توانستند به راه حل مشکلات طبعیت زمین دست یابند و نام آن را […]