تکنیک پالس

توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد تکنیک پالس آشنایی اولیه با تکنیک پالس مقدمه پاسخ عناصر فعال (لامپ، ترانزیستور و تقویت کننده عملیاتی) و غیر فعال (مقاومت، سلف، خازن و دیود) به شکل موجهای سینوسی، در دروس مدارهای الکتریکی و الکترونیک بطور مفصل مطالعه و بررسی می شوند. پاسخ هر مدار، مرکب از عناصر خطی […]