تاریخچه کشتی رانی

پردیس فناوری کیش طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت   تاریخچه کشتی و کشتیرانی بشر همواره در کنار رودخانه ها و رودها تجمع کرده و تمدن های عظیم بشری در کنار بزرگ ترین رودها شکل گرفته است. نقش و اهمیت آب در زندگی بشری غیرقابل انکار است. مسلما این شرایط بشر را واداشت تا […]