بیشتر بخوانید

گردشگری سلامت

گردشگری سلامت نوعی دیگر از گردشگری است که افراد به منظور سلامت به مکانی غیر از محل زندگی خود سفر میکنند که به منظور استفاده از منابع طبیعی برخی کشورها است.

بیشتر بخوانید

نحوه صحیح دویدن

صول صحیح و هوشمندانه دویدن را یاد بگیرید می دانیم که دویدن خیلی خوب است اما هوشمندانه دویدن خیلی بهتر است! اگر به این نکات کوچک ولی مهم توجه کنید انرژی خودرا ذخیره می کنید، از آسیب پیشگیری می کنید و با سرعت بیشتری به نتیجه می رسید. پاها :  آسیب ناشی از دویدن زمانی […]