پنجمین سالگرد پردیس فناوری کیش(کیش تک)

رئیس هیات مدیره کیش تک در ادامه خاطرنشان کرد: هدف ما در سال 99 ، تمرکز بر دو سیاست اصلی است که تلاش خواهیم کرد ضمن تلاش و پیشتکار و فعالیت هوشمند در امر آموزش مستمر و رعایت اصول حرفه ای  نسبت به تسریع ارائه خدمات آنلاین اقدام نماییم.