گزارش برگزاری کارگاه تصمیم گیری و حل مسئله در سازمان در بندرعباس

کارگاه تصمیم گیری و حل مسئله در سازمان با مشارکت پردیس فناوری کیش و شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان برنامه ریزی شده است که کارگاه تصمیم گیری و حل مسئله در سازمان با تدریس آقای دکتر شهرام حسن زاده در تاریخ 17 شهریورماه 1402 به صورت حضوری در بندرعباس برگزار شد .