اتوکد بهتر است یا سالیدورک؟

اتوکد بهتر است یا سالیدورک؟ پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فنی و مهندسی : مقایسه بین این دو برنامه CAD باید بر مبنای حقایق تجربی انجام شود تا کاربران بتوانند به راحتی بین آنها انتخاب کنند. بنابراین، مقایسه بین اتوکد و سالیدورک باید با بیان ویژگی های مهم و همچنین امکانات آنها […]