بیشتر بخوانید

تاریخچه تشکیل گوگل

پردیس فناوری کیش- طرح ملی مشاوره- متخصصین صنعت و مدیریت- گروه فناوری تاریخچه تشکیل گوگل در ژانویه سال ۱۹۹۶ لری پیج و سرگئی برین دانشجویان دانشگاه استنفورد بودند. گوگل درواقع پروژه تحقیقاتی این دو تحت عنوان Back Rub بود. در سال ۱۹۹۷ با دامنه google.com ثبت شد . شرکت گوگل یک سال بعد در سپتامبر […]

بیشتر بخوانید

روز معلم مبارک

 می توان در سایه آموختن                          گنج عشق  جاودان اندوختن اول از استاد، یاد آموختیم                           پس، سویدای سواد  آموختیم از پدر گر قالب تن یافتیم                             از معلم جان روشن یافتیم ای معلم چون کنم توصیف تو                      چون خدا مشکل توان تعریف تو ای تو کشتی نجات روح ما                         ای به طوفان جهالت نوح  ما یک […]