روز جهانی پرستار مبارک

روز جهانی پرستار هر ساله در 12 مه به منظور قدردانی از پرستاران ، در اقصی نقاط جهان  گرامی داشته میشود. بازدید 88