روز جهانی ترجمه بر مترجمان مبارک

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_دپارتمان زبانهای خارجی : بسیاری از مردم نمی دانند که 30 سپتامبر، روز جهانی ترجمه است. اما شمار بیشتری از آنها متعجب می شوند از اینکه بدانند تعطیلی برای این روز از سال 1953 وجود داشته است. مفسران و مترجمان کارهای خیلی مهمی را برعهده دارند. آنها مسئول […]