مشخصه های ترانزیستور
بیشتر بخوانید

مشخصه های ترانزیستور

توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد مشخصه های ترانزیستور آشنایی اولیه با مشخصه های ترانزیستور مشخصه های ترانزیستور ترانزیستور مانند سایر عناصری که در مدار و الکترونیک معرفی می شوند. با منحنی های مشخصه آن که به نحو خاصی ارتباط بین تغییرات ولتاژ و جریان در سرهای مختلف ترانزیستور را توصیف می کنند شناخته می […]

ترانزیستور پیوندی دو قطبی
بیشتر بخوانید

ترانزیستور پیوندی دو قطبی

توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد ترانزیستور پیوندی دو قطبی آشنایی اولیه با ترانزیستور پیوندی دو قطبی ساختمان ترانزیستور BIT از اتصال سه لایه بلور نیمه هادی تشکیل می شود. لایه وسطی بیس (B) و دو لایه جانبی، یکی امیتر (E) و دیگری کلکتور (C) نام دارند. نوع بلور بیس با نوع بلورهای امیتر و […]