یادآوری ثبت نام در همایش

  فرهیختگان گرامی، خواهشمند است جهت تکمیل  و اطمینان از ثبت فرآیند ثبت نام هنگام نام نویسی حداقل 50 درصد  مبلغ شرکت در همایش را علی الحساب واریز بفرمایید. بازدید 520