فیسبوک در جریان تخلفات کمبریج آنالیتیک

پردیس فناوری کیش-طرح مشاوره تخصصی صنعت- گروه فن آوری اگر چه فیس بوک هرگز افشا نکرده که مدیران ارشد آن از چه زمانی در جریان تخلفات کمبریج آنالیتیکا بوده اند، اما به تازگی مشخص شده که فیس بوک در سال ۲۰۱۶ از موضوع مطلع شده است. به گزارش انگجت، اطلاعاتی که روزنامه گاردین در این […]