دوره عالی مدیریت انرژی دانشگاه تهران

دوره عالی مدیریت انرژی دانشگاه تهران زمان: 08:۰۰ الی 13:۰۰ تاریخ: 1400/07/22 برای ثبت نام وارد لینک زیر شوید https://fnst.ut.ac.ir با صدور مدرک معتبر دانشگاه تهران تخفیف ویژه دانشجویی تخفيف ثبت نام گروهي سرفصل دوره : مدیریت پروژه محور در حوزه انرژی اصول مدیریت انرژی و مصرف صنعتی آشنایی با اصول مدلسازی انرژی و توسعه […]