بیشتر بخوانید

تاثیر طراحی بر تمرین در فوتبال

تکرار مهارت بهترین راه برای وادار کردن بازیکنان خود را به انجام بهتر است. دانستن اینکه که چگونه از بهترین فرصت خود استفاده کنند یک بازیکن خوب هرچه بیشتر تمرین کد بهتر موقعیت سازی میکند و میتواند تصمیم بگیرد. اکثریت مربیان موفق فوتبال یک ویژگی بسیار مهم را به اشتراک می گذارند. آنها در رویکرد […]

بیشتر بخوانید

کارگاه روش تحقیق پیشرفته(مبتنی بر مقاله و پایان نامه نویسی)در پردیس فناوری کیش

کارگاه روش تحقیق پیشرفته(مبتنی بر مقاله و پایان نامه نویسی)در پردیس فناوری کیش پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره تخصصی صنعت و مدیریت_گروه مدیریت  : کارگاه روش تحقیق پیشرفته(مبتنی بر مقاله و پایان نامه نویسی)در پردیس فناوری کیش در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۹۸ ساعت :  ۱۴:۰۰ الی ۱۹ در حال برگزاری می باشد . محل برگزاری […]